• sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05

हमी

हमी कालावधीत आपण मशीन प्राप्त दिवसापासून, एक वर्ष आहे; तृतीय पक्ष किंवा नैसर्गिक आपत्ती द्वारे झाल्याने हानी सारखे ताब्यात ठेवता न येणारा जोखीम द्वारे झाल्याने हानी Nonincluding.WhatsApp ऑनलाईन गप्पा!